Конференцията „Анатомия на бизнеса” се увенча с успех