Конференция с фокус върху ползите за бизнеса от използването на облачни технологии ще се проведе в София