Конференция на тема „JEREMIE в България: финансови решения за малкия бизнес „