Конференция „Подкрепа за иновации и растеж: Откриване на нови пътища към финансиране“