Конферентен и културен туризъм обогатяват родното Черноморие в Ковид-кризата