Компанията за кредитно застраховане Atradius открива клон в София за подкрепа и защита на българския бизнес във вътрешната и международната търговия