Компаниите за управление на вземания възстановяват 11% от оборота на българския бизнес