Компаниите в Европа планират ускорено въвеждане на изкуствен интелект технологии