Кока-Кола ХБК България е спестила над 90 483 тона въглеродни емисии от цялостната си дейност в страната за последните две години