Кога можем да търсим обезщетения от държавата за нанесени щети от природни бедствия?