Кога е дошъл подходящият момент за рефинансиране на жилищния кредит?