Кофас започва да предлага застраховане на кредити в Хърватия