Кофас: в света търговията остава двигател на растеж, въпреки протекционистични мерки