Кофас с нов продукт за измерване на очаквани загуби