Кофас ревизира оценките на рисковете по държави и дава анализ на ситуацията в Азия