Кофас представя рекордни отчети за първото полугодие в несигурната икономика: Нетният доход нараства с 25% до 78.5 млн. евро