Кофас: политическата несигурност в Италия влияе върху нивото на риска