Кофас: намаляването на доларизацията на турската икономика е съпътствано от рискове