Кофас начертава два сценария за възстановяване след кризата