Кофас ЦИЕ: нарастващите цени на суровините намаляват маржовете и засягат инфлацията