Кофас: Световната икономика бележи значително, макар и несигурно, подобрение на перспективите