Кофас: Страните от ЦИЕ стават по-привлекателни за преместване на производството