Кофас: Сроковете на България за членство в еврозоната са реалистични