Кофас: През 2020 г. очакваме спад в глобалната икономика