Кофас: Очаква се свиване на строителния сектор в ЕС