Кофас: Компаниите в Германия започват да прилагат по-неблагоприятни условия на плащане