Кофас: България с ръст от 15,8% на компаниите в несъстоятелност