Кофас: „Американският спасителен план“ ще доведе до по-голям търговски дефицит, но и умерено възстановяване