Климатиците и термопомпите ще имат важна роля за постигане на климатична неутралност