Климатичните сътресения са допълнителен шок за световния хранително-вкусов сектор