Климатичните политики са възможност за инвестиции в подобрена градска среда и развитие на местните общности