Клиентите на Air France вече могат да получат бордната си карта във Facebook Messenger!