Класацията Кофас ЦИЕ Топ 500: почти без промени при най-големите компании през 2019