Киберсигурността е основен приоритет за бизнеса в световен мащаб