„Кеш Кредит“ не е оперирало като дружество за електронни пари