Kaufland препотвърди ангажимента си да потребява 100% „зелена“ енергия