Kaufland повишава достъпността на децата до куклен театър