Kaufland подписа Хартата за многообразието в България