Kaufland България надгражда програмата за дуално обучение в Пловдив