Карлсберг Груп отчита силен ръст на приходите през 2018 г. и повишение на оперативната печалба с 11%