Кампанийността на програмите за саниране трябва да се прекрати