Камерите за видеонаблюдение - една от най-успешните мерки за контрол над битовата престъпност