Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България и Гърция, беше избрана за Жена на десетилетието