Как се отрази кризата на страните от Югоизточна Европа и какви са перспективите за възстановяването им?