Качеството на изображенията е от основно значение в продажбата на имоти