Качествената препоръка води до изграждането на дългосрочно взаимоотношение