КОНФЕРЕНЦИЯ „Интернационализация на икономиката на Югоизточна Европа и Черноморския регион чрез приложение на Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА)“