КОФАС ЦИЕ ТОП 500: ВЪПРЕКИ ТРУДНОСТИТЕ, РЕГИОНЪТ ДОСТИГА СТАБИЛЕН РЪСТ ОТ 4,0% ЗА 2022 Г.