КОФАС ЦИЕ ТОП 500: ИКОНОМИКИТЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ СЛЕД СПАДА ПРЕЗ 2020 Г