КОФАС: СРОКОВЕТЕ НА КОРПОРАТИВНИТЕ ПЛАЩАНИЯ В ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2023 Г. СЕ ДОБЛИЖАВАТ ДО НИВАТА ОТПРЕДИ ПАНДЕМИЯТА